COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA

MOJE COLWAY

Nepřihlášen
Klient

Podmínky registrace Partnera

 1. Po uzavření registrace má registrovaná osoba právo na slevy vyplývajíci ze SYSTÉMU ODMĚN firmy COLWAY.
  1. COLWAY podmiňuje uzavření registrace nákupem jednoho svého produktu v minimální maloobchodní ceně 6.250 Kč.
  2. COLWAY nynější registraci uděluje partnerovi práva k nabytí a prodeji produktů COLWAY vlastním jménem, pod podmínkou respektování ceníku, který je připojen ke všem produktům COLWAY a rovněž systému rabatů z tohoto ceníku odvozených.
 2. Partner není zaměstnancem, zástupcem ani jednatelem COLWAY.
 3. Podrobné podmínky výhod popisuje dodatek registrace -SYSTEM ODMĚN.
 4. COLWAY zaručuje partnerům, že:
  1. mají nezpochybnitelné právo na provize z obratu ve vybudované struktuře dle platného SYSTÉMU ODMĚN.
  2. nabytá práva jsou dědičná a můžou být postoupena na jinou osobu.
  3. mají ihned možnost koupě manažerských výhod.
  4. nebude zasahovat do činnosti stávajících partnerů, neošetřené touto smlouvou (včetně akceptace jejích činnosti v konkurenčních sítích).
  5. mají právo na odbyt produktů v maloobchodním prodeji, pod podmínkou, že odběratel bude dodržovat stanovené ceny.
  6. mají právo nahlížet do distribuční struktury pod ním.
 5. COLWAY nenese odpovědnost za osvědčení, sliby a prohlašení partnera uzavřené s jeho zákazníky a osobami, s kterými uzavřel registraci, pokud nebyly shodné s pravdou.
 6. Partner uzavírá registraci na dobu neurčitou se 6-ti měsiční výpovědní lhůtou.
 7. COLWAY může od registrace odstoupit v případě, že:
  1. Partner vůči ostatním partnerům vede činnost se známkami nepoctivé konkurence.
  2. Partner se bude snažit převést ostatní partnery COLWAY k jiné síti.
  3. Partner jiným vážným způsobem poruší tuto smlouvu.

Vaše osobní data jsou uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle § 11 zákona č.101/2000 Sb.o ochranu osobních údajù. Plně respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služžby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužžitím a neposkytneme je třetí straně bez Vašeho vědomí. Informace sloužží výhradně pro potřeby expedice zbožží a vyhotovení potřebných dokladů. Adresy nepoužžijeme k zasílání nevyžžádané pošty. Pro potřeby multi level marketingu potřebujeme Váš souhlas s poskytnutím Vašeho telefonu, emailu a města všem Vašim nadřízeným dealerům. Pokud budete souhlasit, mohou Vás dealeři kontaktovat přímo, v opačném případě mohou komunikovat pouze prostřednictvím online formuláře.

Telefon: +420 596 411 182 | +420 605 222 665 | GDPR | © 2006-2023 COLWAY Česká republika