COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA

MOJE COLWAY

Nepřihlášen
Klient

LunaCol - první známá epigenetická potravina

LunaCol - první známá epigenetická potravina

LunaCol je nejdůležitějším produktem značky COLWAY. Produkt, který předběhl dobu a stanoví nové globální trendy v potravinových doplňcích. 

LunaCol je první veřejně dostupný produkt v Evropě obsahující LUNASIN– jedinečný protein vyskytující se v přírodě, který probouzí naděje lidstva v mnoha průlomových oblastech vědy, a který je zároveň první známou epigenetickou potravinou.

 

Bílkovina, která mění „genetický osud“

K vysvětlení co to vlastně je epigenetický pokrm, nám poslouží příklad ze života včelího společenstva. Je všeobecně známo, že každý jedinec žijící v roji, má svou specifickou roli: královna matka, dělnice nebo trubci. Zajímavé je, že na začátku vývoje jsou larvy včel stejné bez charakteristických znaků určujících jejich budoucí úlohu. Co tedy vlastně určuje jejich budoucí zařazení a konkrétní roli ve včelstvu, co ovlivňuje to, zda bude včela pracovat několik týdnů jako dělnice, nebo bude plodnou královnou žijící i pět let? Nemají to zapsané v genomu, ale rozhoduje o tom strava, kterou přijímají larvy a kukly během vývojové fáze.

Jedná se o jedinečné složky mateří kašičky, pokrmu s vysokým obsahem bílkovin, který je určený pro královnu, díky němu se z larvy vylíhne matka. Naproti tomu z larev krmených květovým pylem se vylíhnou jen dělnice. Tento fenomén nám ukazuje, že přijímaná potrava radikálně mění biologický vývoj včely a že mateří kašička je nesmírně cenná epigenetická potravina

Epigenetická potravina – je taková bílkovina, která je schopná zlepšit „biologický osud“ toho kdo ji užívá. 

Abychom pochopili, co je epigenetika, můžeme si představit, že naše genetické informace jsou napsané zčásti perem a zčásti tužkou. Zápis perem je GENOM - ten nezměníme. Zápis tužkou je EPIGENOM – a ten změnit můžeme! Své DNA samozřejmě nemůžeme změnit, nejsme včely, ale jak se ukazuje, můžeme zdravé geny podporovat. 

První popsaná epigenetická potravina- která ovlivňuje lidské epigeny - je lunasin.

Epigenetické působení lunasinu se projevuje tím, že ačkoliv není schopen změnit náš kód DNA, tak jeho pravidelný příjem pozitivně ovlivňuje to, jak se naše DNA vyjadřuje. 

Pozitivní změny, ke kterým dochází v našem těle díky užívání epigenetické potravy, a které pozorujeme u osob užívající lunasin v relativně krátkém čase, jsou vždy na buněčné úrovni a jsou dědičné. Díky tomuto faktu, lunasin užívají nejen lidé, kteří dbají o své zdraví, ale i páry plánující dítě

Je to první výživná látka natolik prozkoumána, že můžeme považovat tvrzení amerických lékařů, že s jeho pomocí můžeme realisticky a měřitelně zlepšit stav našeho organizmu a dokonce tyto přínosy získané užíváním lunasinu přenést na naše potomky, za absolutně platné!

Jsme tím, co jíme– řekl už Hippocrates.

Jsme tím, co užíváme – říkáme dnes my v COLWAY, vědomi si složitosti metabolických procesů. 

Jestli někdy lidstvo poznalo látku, kterou dokážou definovat tyto dvě věty, pak je to lunasin, který opravdu zlepšuje stav organizmu. Je to i díky jeho dokonalé vstřebatelnosti, protože je umístěn v bílkovinovém komplexu (albumin 2s), nerozloží se v žaludku, ale dostane se přes střeva do krevního oběhu a následně do buněk.

 

 

 

 

Nepřekvapuje nás, že mezi mnoha molekulami na zemi je jako první popsaná epigenetická potravina právě bílkovina, která byla i na počátku evoluce. Na bílkovině, která je součástí každé buňky našeho těla, je založen jediný známý život ve vesmíru. 

V současné době se Lunasin ve formě bioaktivního peptidu získává pouze ze sójových bobů, ve kterých se tato bílkovina vyskytuje v mikroskopickém množství. Lunasin – objevený teprve na konci 20. století byl mnoho let, hlavně v Evropě, látkou tak drahou a těžko dostupnou, že se jí nedostávalo i laboratořím, které prováděli výzkum využití vlastností tohoto peptidu v medicíně. Příčinou byla na jedné straně neznalost technologií jeho izolování a na straně druhé rozšíření patentových nároků na způsoby jeho získávání americkými vědci. Lunasin už několik let není opředen tajemstvím a není ani marketingovým produktem, jako mnoho bílkovin v minulosti, které byly komerčně propagovány jako všelék.

 

Lunasin ve formě potravinového doplňku se zdá být dalším americkým snem o kapsli, stejně jako Viagra nebo Prozac, která i člověku, který o sebe nedbá a vede nezdravý styl života, přinese očekávané výsledky. V případě lunasinu nejsou okamžité, ale to ani není jeho účel. Výsledky morfologických studií lidí užívajících pravidelně lunasin ukazují objektivní a trvalé zlepšení stavu. 

Také lidé, kteří žijí epigeneticky správně, mohou velmi rychle pozorovat mnohonásobné zvýšení pozitivních účinků jak fyzické aktivity, tak správného životního stylu. Takto spontánně se vyjadřují v různých diskusích uživatelů. 

Lunasin – objevený teprve na konci 20. století byl mnoho let, hlavně v Evropě, látkou tak drahou a těžko dostupnou, že se jí nedostávalo i laboratořím, které prováděli výzkum využití vlastností tohoto peptidu v medicíně. První technologie izolování lunasinu ze sójových bobů byla ošetřena patentem. 

 

Až 5 mg biologicky aktivního LUNASINU !!!

POZOR! V jedné kapsli LunaColu se nachází až 5 mg 10% biologicky aktivního lunasinu, získaného autorskou metodou, což nám poskytuje 0,5 mg tohoto proteinu v čisté formě. Lunasin, který byl dostupný jako potravinový doplněk pouze v USA, neobsahoval více než 600 ng čistého lunasinu, přesto splňoval americký sen o kapsli, stejně jako Viagra nebo Prozac, která i člověku, který o sebe nedbá a vede nezdravý styl života, přinese očekávané výsledky.

 

Jak je to možné?

Výlučně COLWAY smí používat v potravinových doplňcích biologicky aktivní lunasin získávaný revoluční metodou. Autorský a zcela odlišný od těch amerických – a přesto ještě lepší, efektivnější způsob izolace tohoto unikátního proteinu, byl vyvinut Filipem Porzucekem, absolventem Univerzity Přírodních věd v Poznani a žákem dr. Jana Czarneckého (tvůrce mj. Thymického TFX preparátu)

 

 

LunaCol

 

Slavnostně uvedený na trh firmou COLWAY v listopadu 2018 je jediným svého druhu, obecně dostupným, tří složkovým přípravkem s lunasinem. 

 

Složení LunaColu je obohaceno o dvě důležité látky:

Lysozym- (muramidáza) je jedním ze základních enzymů důležitých pro imunitní systém savců a vrozenou součástí našeho imunitního systému. Ve vysoké koncentraci ho obsahuje třeba mateřské mléko a ještě více kolostrum, které chrání novorozeně před veškerými nákazami, dokud se u něho nevyvine vlastní imunitní systém. Je to jedna z nejcennějších látek, které mohou být zahrnuty do potravinových doplňků a je velmi důležitá, protože není snadné získat lysozym ze stravy. V malém množství se nachází v mléce, zejména v kozím, nesmí být však zničené UHT procesem. Trochu více ho najdeme v kozím sýru a vaječných bílcích, které bychom ale museli požívat syrové, protože tento enzym podléhá zkáze při teplotě 70 0C.

Užívat lysozym je třeba dlouhodobě a trpělivě, protože působí velmi pomalu a bezpečně osidluje náš trávící systém. 

Tento prvotní obranný mechanizmus, vlastní všem živým organizmům, na jehož základě působí lysozym, objevil v roce 1922 Alexander Fleming. Od začátku považoval právě izolování a využití tohoto přírodního enzymu za největší objev svého života a ne objev penicilínu, kterým se proslavil. 

 

Beta glukany – jsou nejdůležitějšími složkami vlákniny. Jejich pravidelné užívání má své hluboké opodstatnění, pokud chápeme důležitost prevence. S rostoucím povědomím o potřebě doplňovat naši stravu látkami zdraví prospěšnými, se stále více pozornosti věnuje polysacharidům. LunaCol neobsahuje plniva, jejich roli plní velmi cenné pro zdravou výživu β-glukany 1,3-1,6D.

 

Složení:

  • kvasnicový extrakt Saccharomyces cerevisiae, obsahující beta-D-glukan
  • lysozym
  • extrakt ze sójových bobů standardizovaný na 10% lunasinu
  • rybí želatina (kapsle)
  • protispékavá látka (uhličitan vápenatý)

 

Důležité informace pro uživatele:

O látkách, ze kterých se skládá Lunacol, existuje rozsáhlá literatura, která odůvodňuje důležitost pravidelného a stálého užívání beta-glukanů, lysozymu a zejména lunasinu.*

Výběr a poměr složek použitých v přípravku LunaCol je výsledkem konzultací s polskými vědci v oblasti medicíny, včetně imunologie. 

Lunasin v LunaColu je izolován z ekologických odrůd sóji, které nebyly geneticky modifikovány. 

Studie ukázaly, že lunasin v žádném případě nezpůsobuje alergické reakce, které vyvolávají produkty ze sóji. Rovněž nemá žádný vliv na hormonální rovnováhu, protože nemá žádnou souvislost s fytoestrogeny. 

 

 

*Na internetu jsou dostupné stovky publikací o vlastnostech lunasinu.  Nicméně ani z existence těchto publikací ani ze skutečnosti, že americký patentový úřad udělil ochranné právo na užívání lunasinu pro specifické terapeutické účely - nelze vyvodit žádné závěry ani naznačovat, že LunaCol, který obsahuje lunasin, by mohl být doporučen jako lék na jakoukoliv nemoc. Lunasin, který je složkou LunaColu, je získávaný autorskou metodou a není možné s ní spojovat žádné experimenty prováděné v jiných zemích nebo s jiným výzkumným materiálem. Neexistuje žádné zdravotní osvědčení týkající se lunasinu schváleného Evropskou Komisí v registru EFSA a přípravek LunaCol byl uveden na trh jako doplněk stravy. 

 

Přidat do košíku

Počet kusů: (minimální počet ks)
Cena:
Celkem:
Poznámka:
znaků ještě zbývá.

Telefon: +420 596 411 182 | +420 605 222 665 | GDPR | © 2006-2023 COLWAY Česká republika